Ga naar de inhoud

DE DIENSTVERLENING VAN FLUCX

Klantbelevingsinterviews

Vergelijk het met een ijsberg: in de reguliere onderzoeken zijn de antwoorden boven water te vinden, de klant geeft een rationeel onderbouwd antwoord. In een belevingsinterview komen de antwoorden vanuit de emotie, de onderbuik en de inzichten zijn soms zelfs verrassend voor de geïnterviewde zelf!

Emoties, drijfveren en behoeftes

Toch geven al deze data niet het totaalbeeld dat nodig is om de klantbehoeften in kaart te brengen die nodig zijn om de momenten van de waarheid te onthullen. Hiervoor gebruikt FluCX, naast de reeds aanwezige data, belevingsinterviews. Dit zijn semi-gestructureerde interviews met een relatief klein aantal klanten (12-15). In deze belevingsinterviews komen de diepste emoties, drijfveren en behoeftes van klanten naar boven, betrekking hebbend op uw dienstverlening en producten.

De vraagstelling gebeurt aan de hand van een aantal afbeeldingen die de geïnterviewde meeneemt in het gesprek. Met behulp van open vragen en met de afbeeldingen als leidraad en op basis van mimiek, intonatie en houding van de klant, is het mogelijk om door te dringen tot de essentie: wat is nu écht belangrijk in de dienstverlening, het product? Waar nodig kan de interviewer dieper doorvragen en tot de kern doordringen.

Het gesprek kent een centraal thema (uw vraagstelling) en de interviewer stelt vragen, vat samen en vraagt door. De klant is aan zet.

Bent u benieuwd de drijfveren van uw klanten? Zet mij in voor het houden van belevingsinterviews met uw klanten!